Akoestische isolatie

Geluidstheorie

Geluidsoverlast kan niet alleen leiden tot een vermindering van persoonlijk comfort maar ook tot kleine of zelfs ernstige gezondheidsproblemen.


Geluidsisolatie

Geluid is een fysiek fenomeen

Geluid is een fysiek fenomeen

Geluid is een fysiek fenomeen en wordt veroorzaakt door drukgolven van een vibrerend object (emissie). De drukgolven transporteren zich door middel van een medium (bijvoorbeeld lucht of water) en worden opgevangen door het menselijk oor. Geluidsoverlast wordt veroorzaakt door de som van één of meerdere geluiden. Harde en ongewenste geluiden zijn onaangenaam voor mensen en worden vaak als een hinder ervaren.


De frequentie

De geluidsfrequentie is gelijk aan het aantal drukvariaties per seconde en deze wordt gemeten in Hertz. Het normale gehoorbereik voor jonge volwassenen gaat van 20 Hz  tot 20,000 Hz. In vergelijking, een piano heeft een bereik van 27 Hz tot 4186 Hz. De waargenomen toon van een geluidsbron wordt bepaald door de frequentie. Donderslag heeft een lage frequentie, een fluitsignaal een hoge frequentie.

Geluidsfrequentie

Drukniveau

Drukniveau formule

Drukniveau formule

Een drukniveau (Lp) geeft het geluidsniveau in decibel (dB) aan. Akoestische druk wordt gemeten in Pascal (Pa). Het menselijk oor is erg gevoelig en kan geluiden opvangen van 0,00002 tot 20 Pa. Het geluidsniveau maakt gebruik van een logaritmische schaal, uitgedrukt in dB, zoals hieronder weergegeven.

Luchtdruk in Pa
Geluidsniveau in dB

20

120

2

100

0,2

80

0,02

60

0,002

40

0,0002

20

0,00002

0