Kanalen & schoorstenen

Kanalen en schoorstenen


Temperatuursschommelingen en trillingen in rookgas- of uitlaatsystemen vragen hoge eisen aan het isolatiesysteem: producten moeten zowel flexibel zijn en hoge mechanische sterkte leveren.   


Industrieel rookkanaal

Industrieel rookkanaal

Isolatie van rookgas- of uitlaatsystemen, waaronder filterapparatuur en industriële schoorstenen, is van essentieel belang voor het energiestroombeheer en de procescontrole van een installatie. Thermische isolatie is de sleutel tot minder warmteverlies en bescherming van personeel dat in de installatie werkzaam is.

Daarnaast is het van belang om de rookgastemperatuur te controleren om condensatie te voorkomen, deze kan leiden tot corrosie en een verminderde levensduur en werking van het systeem.

Rechthoekige luchtkanalen

Sterk wisselende temperaturen en trillingen in schoorstenen en uitlaatsystemen stellen extra eisen aan de isolatie, waarbij de producten niet alleen flexibel moeten zijn, maar ook een hoge mechanische sterkte moeten bezitten. Voor rechthoekige luchtkanalen bestaat het assortiment uit Isover ULTIMATE U Tech platen en steenwol platen. Deze producten bieden niet alleen uitstekende thermische isolatie, maar beschikken ook over de benodigde flexibiliteit en mechanische sterkte. Voor geïsoleerde metalen luchtkanaalconstructies die een brandbestendigheid van maximaal 120 minuten vereisen, verwijzen wij u naar de U Protect serie platen en gaasdekens .

Efficiënte akoestische isolatie

Hoge stromingssnelheden, druk en turbulentie in de media zijn de voornaamste oorzaak van geluid binnen het systeem, waardoor een efficiënte akoestische isolatie noodzakelijk is, vooral in bewoonde stedelijke gebieden. Isover's industriële oplossingen zorgen niet alleen voor thermische prestaties en bescherming tegen brand, maar ook voor een doeltreffende akoestische isolatie die de geluidshinder door het systeem aanzienlijk zal verminderen.