Latest news Terug

Energie- en kostenbesparing in de industrie met TIPCHECK

08/07/2013

De European Industrial Insulation Foundation (EiiF) introduceert het TIPCHECK programma: een energie-audit voor isolatiesystemen in de industrie door gecertificeerde TIPCHECK ingenieurs.


TIPCHECK

Warmteverlies reduceren tot wel 95%

Bij ongeveer 10% van de apparatuur in industriële installaties is de isolatie beschadigd of zelfs afwezig. Hier gaan grote hoeveelheden energie verloren: goede isolatie kan het warmteverlies bij dergelijk oppervlaktes reduceren tot wel 95%.
Volgens het EiiF verdient dit onderwerp meer aandacht. Ondanks dat investeringen in technische isolatie zich vaak binnen een jaar terugverdienen, is een goed technisch isolatiesysteem vaak nog onderbelicht als duurzame en kostenbesparende maatregel .  

TIPCHECK

Om deze reden heeft het EiiF een gestandaardiseerde energie-audit “TIPCHECK” ontwikkeld. Dit programma traint en certificeert ingenieurs om energieverliezen in de industrie te analyseren door middel van thermografisch onderzoek.
Daarnaast geeft een TIPCHECK engineer advies over de meest optimale duurzame oplossing voor het isolatiesysteem: welke energie- en kostenbesparing kan worden gerealiseerd? Hoe kan een goed isolatiesysteem bijdragen in het verminderen van de CO2-uitstoot? Hoe kunnen de veiligheidsrisico’s voor het personeel worden geminimaliseerd? 

Geïnteresseerd in een TIPCHECK?

Als founding partner van de EiiF beschikt Isover over eigen gecertificeerde TIPCHECK engineers. Heeft u interesse om de optimalisatie van uw isolatiesysteem te laten onderzoeken? Neem contact met ons op.

Voor meer informatie zie www.eiif.org