Prestaties

Brandveiligheid

Brandgevaar in AC/CV-systemen kan worden verminderd door brandwerende oplossingen voor leidingen en luchtkanalen in doorvoeringen aan te brengen.

AC/CV brandveilige isolatie

AC/CV brandveilige isolatie

Brandveiligheid

Brand is één van de grootste risico’s voor de bewoners en gebruikers van een gebouw. Daarom is het belangrijk dat het leidingwerk op de juiste wijze is ontworpen om te voorkomen dat het vuur en rook in het gebouw zich kan verspreiden. 

Branduitbreiding voorkomen

Verschillende beschermingsmethoden kunnen branduitbreiding voorkomen of minimaliseren:

  • passieve methoden: waarbij de branduitbreiding wordt geminimaliseerd door de juiste keuze van bouwmaterialen
  • actieve methoden: met behulp van mechanismen die brandgevaar tot een vooraf ontworpen niveau verminderen

Isolatie kan een belangrijke rol spelen bij passieve brandbeveiliging in gebouwen. 

Prestaties in geval van brand

Gedrag bij brand en brandwerendheid

Gedrag bij brand en brandwerendheid

Twee criteria geven de verschillende prestaties van bouwproducten aan in geval van brand, en meer specifiek die van minerale wol: 

  • Brandwerendheid: geeft een indicatie hoe lang een constructie weerstand biedt tegen brand
  • Gedrag bij brand: brandklasse geeft aan in hoeverre een materiaal bijdraagt aan de brand

Gedrag bij brand
De materiaalprestaties 'gedrag bij brand' weerspiegelen het gedrag bij blootstelling aan vuur: calorische waarde, rookemi...
Brandwerendheid
De brandwerendheid van een onderdeel van een gebouw is de tijdseenheid gedurende welke het in staat is om de verspreiding...
Rechthoekige luchtkanalen
Rechthoekige luchtkanalen - tot 2 uur brandwerendheid tegen brand binnen of buiten het kanaal, bij horizontale of vertica...
Ronde luchtkanalen
Ronde kanalen - tot 2 uur brandwerendheid tegen branden binnen of buiten het kanaal, bij horizontale of verticale kanalen.