AC/CV isolatie

Prestaties

De isolatie van luchtkanalen en leidingnetwerken is van belang voor de prestatie van een AC/CV-installatie. Aspecten als thermische efficiëntie, brandveiligheid, geluidsbeheersing, luchtkwaliteit en installatiegemak dienen in de ontwerpfase te worden aangepakt. 

Gebruikers comfort bieden

Het primaire doel van AC/CV -installaties is om de gebruikers in een gebouw comfort te bieden in de breedste zin van het woord. Het is daarom bij het ontwerp van het systeem belangrijk om de verschillende parameters te bepalen, zoals:

  • Temperatuurniveau
  • Vochtigheid
  • Luchtverversing en –kwaliteit 
  • Geluidsniveaus binnen de plaatselijke omgeving

Ook andere parameters zoals het energiegebruik, de brandveiligheid, en het installatiegemak moeten worden bekeken. Dit maakt het werk voor de aannemer eenvoudiger.

Isolatiesystemen van Isover

Isover heeft isolatiesystemen ontwikkeld die al bovenstaande prestatie-eisen combineren en de systeemontwerper de totaaloplossing bieden om aan elke individuele eis van de AC/CV- installatie te voldoen.


Door het lichte gewicht en flexibele materiaal zijn Isover glaswol en ULTIMATE oplossingen eenvoudig te hanteren. Dit lei...
Effectieve thermische isolatie van luchtkanalen en leidingen zorgt voor energie- en kostenbesparing en dragen bij aan een...
Geluidsbeheersing in AC/CV-installaties kan worden bereikt door een combinatie van een zorgvuldige systeemkeuze en een do...
Brandgevaar in AC/CV-systemen kan worden verminderd door brandwerende oplossingen voor leidingen en luchtkanalen in doorv...